Trainingsplan Tai Chi Chuan

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
19:00 - 19:30
Tai Chi
Dojo 4
19:00
20:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30

Freitag

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
19:00 - 19:30
Tai Chi
Dojo 4
19:00
20:30
19:30 - 20:00
20:00 - 20:30

Freitag

No events available!